plus minus gleich

logo kokisKomunikat o jakości wody na pływalni KOKiS

Email Drukuj

 

Komunikat

o jakości wody na pływalni KOKiS

wyniki badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.Nr.208 poz.1240 )

Wymagana częstotliwość badania

Data ostatniego poboru

Miejsce poboru

Woda doprowadzona do pływalni

Z cyrkulacji

Z niecki basenu

Wanna hydromasażowa

Wodny plac zabaw

Brodzik

(mokra stopa)

Z natrysków pływalni

Parametr

miesiąc

1; 2

16.03.2021r.

E.coli

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

miesiąc

1; 2

16.03.2021r.

Pseudomonas aeruginosa

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

miesiąc

1

16.03.2021r.

Ogólna liczba mikroorganizmów w wodzie w 36 ºC po 48 h

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

rok

1; 12

16.03.2021r.

Legionella

Zgodne z wymaganiami

Zgodne z wymaganiami 12

Zgodne z wymaganiami 12 2

1 (na 10)

kwartał

1; 3

16.03.2021r.

Mętność

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 3

Zgodne z wymaganiami 3

Zgodne z wymaganiami 3

kwartał

1

16.03.2021r.

Chloroform

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

kwartał

1

16.03.2021r.

Σ THM

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

kwartał

1

16.03.2021r.

Azotany

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami

Zgodne z wymaganiami

Zgodne z wymaganiami 2

miesiąc

1; 2

16.03.2021r.

Utlenialność

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

miesiąc

1; 2

16.03.2021r.

Chlor wolny

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

miesiąc

1; 2

16.03.2021r.

Chlor związany

Zgodne z wymaganiami 1

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

Zgodne z wymaganiami 2

* Liczba lub cyfra oznacza ilość pobranych próbek w ustalonym okresie czasu. Patrz- rubryka „Częstotliwość”

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów podjęto następujące działania naprawcze:

Wyniki badań do wglądu u zarządcy obiektów.

 

 

KOLNEŃSKI UTW

 

 

 

 

 

więcej:

STATUT STOWARZYSZENIA