plus minus gleich

logo kokisCENNIK- OBIEKTY SPORTOWE

Email Drukuj PDF

 

ZARZĄDZENIE NR 280/22 BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i § 1 Uchwały Nr XXX/185/05 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kolno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, zarządzam, co następuje: