plus minus gleich

logo kokisCennik Obiekty Sportowe KOKiS

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 345/22

BURMISTRZA MIASTA KOLNO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) i § 1 Uchwały Nr XXX/185/05 Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Kolno uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni w Kolnie:

1.

Bilet normalny (60 min) - 6.00-8.00

8 zł/h

poniedziałek - piątek

2.

Bilet normalny (60 min) - 8.00-15.00

10 zł/h

poniedziałek - piątek

3.

Bilet normalny (60 min) -15.00-22.00

12 zł/h

poniedziałek - piątek

4.

Bilet normalny (60 min) - 14.00-22.00

12 zł/h

sobota - niedziela

5.

Bilet ulgowy (60 min) - 06.00-22.00

8 zł/h

poniedziałek - niedziela

6.

Grupy zorganizowane z innych szkół (60 min) - 06.00-22.00

8 zł/h

poniedziałek - niedziela, dni świąteczne

7.

Grupy zorganizowane ze szkół ponadpodstawowych z siedzibą w Kolnie (60

8 zł/h

min) 08.00-15.00

poniedziałek - piątek

8.

Inwalidzi, osoby niepełnosprawne I i II grupy, kombatanci, emeryci

8 zł/h

i renciści (za okazaniem ligitymacji) z miasta Kolno

Opiekun osoby niepełnosprawnej bezpłatnie

9.

Karnet basen normalny - 12 h

100 zł

(ważny 3 miesiące)

10.

Karnet basen normalny - 25 h

190 zł

(ważny 3 miesiące)

11.

Karnet basen normalny - 38 h

250 zł

(ważny 3 miesiące)

12.

Karnet basen normalny - 54 h

300 zł

(ważny 3 miesiące)

13.

Karnet basen ulgowy - 12 h

70 zł

szkoły podstawowe po okazaniu legitymacji szkolnej

(ważny 3 miesiące)

14.

Karnet basen ulgowy - 25 h

120 zł

szkoły podstawowe po okazaniu legitymacji szkolnej

(ważny 3 miesiące)

15.

Karnet basen ulgowy - 38 h

160 zł

szkoły podstawowe po okazaniu legitymacji szkolnej

(ważny 3 miesiące)

16.

Karnet basen ulgowy - 54 h

180 zł

szkoły podstawowe po okazaniu legitymacji szkolnej

(ważny 3 miesiące)

17.

Wynajęcie toru

100 zł/h

18.

Lekcja indywidualna nauki pływania

65 zł/h

19.

Lekcja nauki pływania w grupach zorganizowanych przez KOKiS

15 zł/h od osoby

20.

Zajęcia agua aerobiku

20 zł/h

21.

Opłata dodatkowa za zgubienie kluczyka od szafki

50 zł

 

Po przekroczeniu limitu czasowego jest naliczana dla każdej osoby opłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu w pływalni według ceny za 1 minutę pobytu.

2. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą od 12 do 15 osób wraz z opiekunem szkolnym.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej przy ul. M. Dąbrowskiej:

 

1.

Płyta główna

80 zł/h

2.

1/3 płyty głównej

40 zł/h

3.

Cała hala tenis ziemny

80 zł/h

Wynajęcie hali na imprezy, turnieje, rozgrywki:

4.

- jednorazowe

250 zł/h

- cykliczne (minimum raz w tygodniu w ciągu miesiąca)

150 zł/h

5.

Turnieje

i rozgrywki

organizowane przez

Miasto

Kolno

(szkoły

bezpłatnie

podstawowe)

6.

Rozgrywki organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek

bezpłatnie (zgodnie

Sportowy dla uczniów szkół podstawowych

z wcześniej ustalonym

grafikiem hali)

7.

Zajęcia

wychowania

fizycznego

szkół

podstawowych

bezpłatnie

(od 8.00 do 15.00)

8.

Zajęcia

SKS,

UKS,

sekcje

sportowe

Miasta

Kolno,

KOKiS

bezpłatnie

(po 15.30)

9.

Salka fitness

40 zł/h

Skałka wspinaczkowa:

10.

- dorośli

15 zł/h

- młodzież szkolna, studenci (za okazaniem legitymacji)

10 zł/h

11.

Wejście na widownie podczas imprez sportowych

cenę zł od osoby ustala

organizator imprezy

Osoby

niepełnosprawne w grupach

zorganizowanych

korzystają

bezpłatnie z hali

sportowej zgodnie

z ustalonym grafikiem.

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z siłowni przy ul. M. Dąbrowskiej.

1.

Opłata jednorazowa dorośli

10 zł

2.

Opłata jednorazowa młodzież i studenci

7 zł

3.

Karnet miesięczny (bez limitu wejść)

75 zł

4.

Karnet dwumiesięczny (bez limitu wejść)

120 zł

5.

Wejście grupowe zorganizowane 1,5 godz.

150 zł

§ 4. Ustala

się

następujące

wysokości opłat

za

korzystanie

z boiska

zewnętrznego przy

ul. M. Dąbrowskiej:

1.

Kort

11 zł/h

2.

Kort z oświetleniem

20 zł/h

3.

Całe boisko dorośli

22 zł/h

4.

Boisko do koszykówki dorośli

11 zł/h

5.

Boisko do koszykówki, całe boisko

bezpłatnie

uczniowie ze szkół prowadzonych przez Miasto Kolno§ 5. Bilety wstępu na obiekty sportowe przy ul. Marii Dąbrowskiej 4 (kryta pływalnia, siłownia, boisko zewnętrzne) uprawniają również do korzystania ze skateparku i siłowni plenerowej.

§ 6. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z boiska o nawierzchni sztucznej:

 

Całe boisko

Połowa boiska

1.

Mecz sparingowy na boisku z oświetleniem (90 min)

350 zł

175 zł

2.

Mecz sparingowy na boisku bez oświetlenia (90 min)

250 zł

125 zł

3.

Trening z oświetleniem (60 min)

250 zł

125 zł

4.

Trening bez oświetlenia (60 min)

200 zł

100 zł

 

2. KKS „Orzeł” korzysta z boiska ze sztuczną nawierzchnią bezpłatnie.

§ 7. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie.

 

Wynajęcie sali gimnastycznej, imprezy, turnieje, rozgrywki:


- jednorazowe

60 zł/h


- cyklicznie (minimum raz w tygodniu w ciągu miesiąca)

45 zł/h


100 zł za imprezę trwającą


Wynajęcie sali gimnastycznej na imprezy inne niż sportowe

do 2 godz., za każdą następną


godz. dopłata 50 % kwotypodstawowejTurnieje i rozgrywki organizowane przez Miasto Kolno

bezpłatnie (zgodnie z wcześniej


ustalonym grafikiem)Treningi klubów sportowych

10 zł/h (zgodnie z ustalonym


grafikiem)
Rozgrywki organizowane przez Szkolny Związek Sportowy dla

bezpłatnie (zgodnie z wcześniej


uczniów szkół podstawowych

ustalonym grafikiem)Zajęcia wychowania fizycznego, SKS, UKS, sekcji sportowych Miasta

bezpłatnie (zgodnie z ustalonym


grafikiem i limitem przyznanych


Kolno

godzin)
§ 8. Ustala się następujące wysokości opłat za korzystanie z boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej


Nr 2 w Kolnie:1.

Kort

11 zł/h


2.

Kort z oświetleniem

16 zł/h


3.

Boisko do koszykówki dorośli

11 zł/h


4.

Całe boisko dorośli

22 zł/h


5.

Boisko do koszykówki, całe boisko

bezpłatnie


uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Kolno


§ 9. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.


§ 10. Uczniowie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kolno korzystają


z obiektów sportowych w ramach zajęć wychowania fizycznego bezpłatnie.


 

§ 11. Weteran i weteran poszkodowany korzystają z miejskiej hali sportowej, siłowni i pływalni bezpłatnie. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tych obiektów sportowych jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 280/22 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z samorządowych obiektów sportowych.§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta Kolno

Duda Andrzej