plus minus gleich

logo kokisXXIX Mały Konkurs Recytatorski w KOKiS

Email Drukuj

BAJE28 04B (Kopiowanie)  Galeria Foto.

28 kwietnia w kawiarni Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, odbyły się eliminacje kolneńskie XXIX Małego Konkursu Recytatorskiego pn. „Baje, bajki, bajeczki…”. Po wysłuchaniu 33 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych, komisja konkursowa postanowiła zakwalifikować na eliminacje wojewódzkie w Białymstoku następujące osoby: w kat. klas I – III:   Mateusza Bągarta i w kat. klas IV – VI: Oliwię Dzięgielewską. Dodatkowo z uwagi na wysoki poziom artystyczny wykonania wyróżnić: Nikolę Sienkiewicz, Karola Kulczewskiego, Emilię Klonowską i Alicję Żebrowską, a w kategorii klas starszych: Annę Filipkowską, Karolinę Samul, Magdalenę Lemańską. Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.