plus minus gleich

logo kokisMISTRZOSTWA KOLNA W PŁYWANIU

Email Drukuj

W związku z niemożnością przeprowadzenia zawodów pływackich spowodowaną obostrzeniami pandemicznymi , mistrzostwa zostają przełożone na niżej wyznaczony termin. Wszystkim wcześniej startującym w poniższych stylach i kategoriach uzyskany wynik zostaje przepisany do nowej współrywalizacji.

 

REGULAMIN

„MISTRZOSTWA KOLNA W PŁYWANIU 1.06.- 5.09 .2021 r.”

1. Cel:

– popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży, i dorosłych

- propagowanie pływania jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego,

- promocja miasta Kolno.

2. Organizator:

- Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

3. Miejsce i termin:

- pływalnia miejska w Kolnie przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4 –

- czas trwania konkurencji od 1czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

- finały 5 września 2021 od godz. 9 00

- ilość torów – 5

- głębokość –135/180

- długość torów – 25 m

- pomiar czasu – ręczny.

4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, i szkół średnich, osoby indywidualne nie posiadające przeciwwskazań lekarskich:

- potrafiący pływać.

5. Udział w zawodach :

Zawodnicy zgłaszają swój udziału w zawodach w kasie obiektów sportowych, zostają wpisani na listę zawodników zgodnie ze swoją kategoria wiekową / decyduje legitymacja szkolna/ następnie otrzymują druk, następnie zgłaszają się do ratownika się do ratownika , który zmierzy zawodnikowi czas/ zawodnik ma prawo do jednego startu w danym miesiącu , do listy startowej wpisuje się najlepszy czas z trzech startów.

Zawodnicy z najlepszymi czasami w swoich kategoriach startują w finałach 5 września br.

O ilości osób dopuszczonych do finału zadecyduje organizator

Style i kategorie wiekowe:

Klasa I

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny

Chłopcy – 25m styl dowolny

Klasa II

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny

Chłopcy – 25m styl dowolny

Klasa III

Dziewczęta – 25 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 25m styl dowolny/ grzbietowy

Klasa IV

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Klasy V-VI Szkoły podstawowe:

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy

Klasa – VII- VIII

Dziewczęta – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

Chłopcy – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

OPEN

Kobiety – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny

Mężczyźni – 50 m- styl dowolny/grzbietowy/klasyczny/

7. Przepisy techniczno organizacyjne finały:

- minimalny skład sędziowski ogranicza się do:

- sędziego głównego, startera, 5 sędziów mierzących czas, sekretarza zawodów,

- zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas,

- każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach,

- dla pierwszych trzech zawodników zostaną wręczone medale.

- zawody będą przeprowadzone w bezpiecznych odstępach czasowych z uwagi na obostrzenia sanitarne pandemii

8. Postanowienie końcowe:

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.