plus minus gleich

logo kokisWyjazd uczestników warsztatów teatralnych

Email Drukuj

Galeria Foto.

21 sierpnia 2021 roku miała miejsce wycieczka organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie do Łomża Port – na spektakl „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”. Dzieci mogły podziwiać aktorów Teatru Lalki i Aktora na scenie, a po spektaklu porozmawiać z aktorami oraz zobaczyć i dotknąć lalek scenicznych. Doskonała scenografia w fantastycznej scenerii , pouczająca bajka z morałem i wspaniała miła atmosfera wśród uczestników wyjazdu, było dopełnieniem warsztatów teatralnych które odbyły się w KOKiS.

Morał z bajki to : żartować trzeba mądrze i nieść tym samym uśmiech i radość.

 

Wycieczkę dofinansowano ze środków  Województwa Podlaskiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych.