plus minus gleich

logo kokisRegulamin – „Miejskiej Ligi w Halową Piłkę Nożną”

Email Drukuj

Regulamin – „Miejskiej Ligi w Halową Piłkę Nożną” o puchar burmistrza Miasta Kolno 24 październik 2021 r.

CELE LIGI:

- popularyzacja gry w piłkę nożną wśród mieszkańców, propagowanie aktywności sportowej, wyłonienie mistrza Kolna w halowej piłce nożnej amatorów.

ORGANIZATOR:

- Burmistrz Miasta Kolno,

- Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

TERMIN i MIEJSCE:

-od 24 października 2021 r. na hali sportowej KOKIS przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4 od godziny 16:00 do 20:00.

UCZESTNICY:- każda drużyna do rozgrywek może zgłosić 15 zawodników ),

- w przypadku kiedy drużyna składa się z osób nieletnich ( dopuszcza się do gry zawodników po ukończeniu 16 roku życia) Kierownikiem drużyny musi być osoba pełnoletnia, która jest odpowiedzialna za drużynę oraz jej zachowanie w trakcie rozgrywek. Ma ona także obowiązek przebywać w trakcie każdego meczu tej drużyny na rozgrywkach, jej nieobecność będzie skutkowała niedopuszczeniem drużyny do meczu ( walkower),jeden zawodnik występuje tylko w jednej drużynie, zespół składa się z 4 zawodników + bramkarz,

- zgłoszenie drużyn i oświadczenia zawodników (na drukach będących załącznikami do regulaminu) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2021r. do kasy w obiektach sportowych Kolneńskiego Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. M. Dąbrowskiej 4).

W lidze bierze udział max. 12 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem odjęciem 9 punktów.

PRZEPISY GRY:

1.Wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami gry piłki halowej.

2.O zajętych miejscach w rozgrywkach decydują w kolejności:

· większa ilość zdobytych punktów z całości rozgrywek,

· w przypadku równej ilości punktów przez:

- dwa zespoły- bezpośrednie spotkanie,

- trzy i więcej tzw. mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich).

● większa różnica bramek z całości,

● większa ilość zdobytych bramek,

● mniejsza ilość straconych bramek.

 


Zgłoszenie Drużyny

Do rozgrywek X edycji Miejskiej Ligi w Halową Piłkę Nożną Organizowanych przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

1. Nazwa drużyny: ………………………………………………..

2. Miejscowość: ……………………………………………………

3. Kapitan drużyny …………………………………………………..

(imię nazwisko, telefon komórkowy)

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że na własną odpowiedzialność, biorę udział, jako zawodnik X edycji Miejskiej Ligi w Halową Piłkę Nożną rozpoczynającej się 24 października 2021 r. Przyjmuję do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i jestem świadomy jego postanowień oraz treścią RODO zamieszczoną na odwrotnej stronie zgłoszenia.

Oświadczenia

zawodników biorących udział w rozgrywkach edycji Miejskiej Ligi w Halową Piłkę Nożną.

Nazwa drużyny :

Lp.

Imię i nazwisko

Czytelny podpis/zawodnika/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

………………………………………………………..

(podpis kapitana, data)

Organizator oświadcza, że podane dane będą użyte tylko i wyłącznie do celów organizacyjnych zawodów, nie zostaną one wykorzystane w żadnych innych celach marketingowych i nie zostaną przekazane innym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym