plus minus gleich

logo kokisWojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”

Email Drukuj

Galeria foto.

W piątek, 8 kwietnia w Podlaskim Instytucie Kultury odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Tegorocznej Edycji II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich z województwa podlaskiego. Do przeglądu zgłaszani są uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani z eliminacji miejskich i gminnych organizowanych przez ośrodki kultury, szkoły, biblioteki itp. W przesłuchaniach wzięło udział przeszło 400 wykonawców z województwa podlaskiego a trwały one w dniach od 5 do 8 kwietnia 2022r. Młodych Artystów oceniało Jury w składzie: Katarzyna Wiktorko, Paula Gogol, Katarzyna Wolak Gąsowska oraz Mila Wyszkowska. Konkurs odbył się on w trzech kategoriach: Mistrowie Recytacji, Mistrzowie Piosenki oraz Forum Teatrów Niezawodowych. Wśród Laureatów Konkursu Wojewódzkiego nagrodzono uczestników Eliminacji Miejskich w Kolnie ! Nikodem Kmieć dostał nagrodę dla najmłodszego uczestnika przeglądu w kategorii Mistrzowie Piosenki, Kornelia Raszczyk otrzymała nagrodę za najlepsze ujęcie tematu przewodniego w kategorii Mistrzowie Recytacji, Zuzanna Drężek zdobyła 3 miejsce w kategorii Mistrzowie Piosenki klas 1-3, Anna Wróblewska otrzymała Wyróżnienie a Amelia Szymańska 1 miejsce w kategorii Mistrzowie Recytacji szkół średnich. Dziewczęta zostały przygotowane przez instruktor KOKiS-Annę Podeszwik. Cieszy nas fakt, że dzieci i młodziez z naszego miasta i regionu czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, nie boi się konkursowych wyzwań oraz jest zauważana i doceniana w naszym województwie! Nauczycielom, instruktorom, rodzicom a przede wszystkim naszym zdolnym Młodym Artystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!