Kolneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

czwartek, maja 13 2021 Wpisany przez Administrator  
Drukuj

 

Kolneński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność dokładnie 25 maja 2013 r. Jego patronem naukowym została Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, obecnie Uczelnia Jańskiego. Od 2017 roku patronatem objęła nasz UTW również Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Kolneński UTW działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu w Kolnie, a opiekunem jego jest Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie odbywają się prawie wszystkie zajęcia ponadto seniorzy uczestniczą nieodpłatnie w przedsięwzięciach organizowanych przez tą placówkę m.in. koncerty, spektakle. Do Kolneńskiego UTW należą seniorzy z terenu całego powiatu kolneńskiego. Skupia on ponad 120 słuchaczy, aktywnie działających - 60. Najstarsza słuchaczka liczy sobie 88 lat (rocznik 1930), natomiast najmłodsza słuchaczka - 52 lata. Uczęszczają do nas osoby jeszcze czynne zawodowo, mające ukończone powyżej 55 lat. Podobnie, jak inne tego typu placówki, nasi słuchacze mają możliwość korzystania i rozwijania się na różnorodnych zajęciach, wykładach, spotkaniach integracyjnych i wyjazdach.

Swoje zainteresowania nasi studenci mogą rozwijać:

- zajęciach z języka angielskiego

- komputerach - odbyło się kilka kursów, obecnie odbywają się zajęcia w miarę potrzeb

- aerobik na basenie

- zajęciach tanecznych (w ok. jesień - wiosennym)

- Nordic Walking

- Klubie dobrej książki i filmu

Studenci Kolneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, byli i są, uczestnikami wielu ciekawych projektów. Do ciekawszych należy zaliczyć:

* W latach 2017- 2018 pilotażowy projekt (pierwsza druga edycji) pn. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu" sfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a realizowany przez Instytut Działalności Publicznej.

* Od maja 2017 r. dziesięcioosobowa grupa uczestniczyła w projekcie ”Rady seniorów w działaniu” . Projekt dofinansowany został ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 a realizowany przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab w Białymstoku. Opiekunem kolneńskiej grupy seniorów była pani dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

* "Seniorzy młodzi duchem" współfinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 a realizowany przez Fundację "Orzeł" w Białymstoku. Uczestniczyli w nim słuchacze Kolneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (50 osób) oraz młodzież do 18 roku życia (10 osób).

* "Etykiety zdrowia" finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowany przez T&A MEDICA z Grodziska Mazowieckiego. Każdy uczestnik został wyposażony m.in. w "lupki" do czytania etykiet.

* "Bezpieczny Senior" organizowany przez Komendę Wojewódzką w Białymstoku i Bankiem BP PKO.

* Projekt „PATRZ – CZŁOWIEK” W stronę edukacji międzykulturowej - organizowanym w przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

* Piętnastoosobowa grupa słuchaczy kolneńskiego UTW zostało zaproszone na pięciodniowy pobyt do Brukseli w maju 2017 r. przez prof. Barbarę Kudrycką - europosłankę.